Telefonsystem er nede!

Support er på saken. Du kan fortsatt nå oss på usbl@usbl.no og på Facebook.

Takk!

Vi har mottatt din søknad om midler fra Usbl's Bomiljøfond. Søknadsfristene for å søke Bomiljøfondet er 1. mai og 1. november. Forventet behandlingstid er ca. én måned etter søknadsfristen.