Alle borettslag og sameier som forvaltes av Usbl kan søke om støtte til tiltak i borettslaget eller sameiet, eller nærmiljøet. Midler fra Bomiljøfondet deles ut to ganger i året. Søknadsfrisene er 1. mai og 1. november hvert år. 

Husk at prosjektet må være gjennomført innen utgangen av året etter at støtten blir bevilget. Dersom prosjektet ikke blir gjennomført innen tidsfristen må det søkes om midler på nytt.

Om søkeren
Kontaktperson
Bekreftelse på innsendt skjema blir sendt til denne e-postadressen.
Søk om midler
Usbl dekker kun opp til 50 prosent av prosjektets totale kostnad.
Vedlegg

Her kan du laste opp vedlegg til din søknad. Det er ikke påkrevd å laste opp vedlegg.

Det kan ta opp til flere sekunder før innsendingen blir gjennomført. Du trenger kun å klikke å knappen én gang.