Nyskaping i over 70 år

Ungdommens Selvbyggerlag ble stiftet 8. desember 1948. Da var målet å få fart på boligbyggingen etter andre verdenskrig, med selvbygging på dugnad og organisering nedenfra som målsetting og varemerke. Innen boligbyggelaget var blitt ti år gammelt, hadde vi bemerket oss som en nyskapende aktør ved å innføre skinnegående kraner og betongelementer allerede før 1958. Vi var et av de første boligbyggelagene til å eie et eget entreprenørselskap og allerede i 1988 markerte vi oss innen service- og nærmiljøtiltak i bomiljøet.

I 2005 forkortet vi navnet fra Ungdommens Selvbyggerlag til Usbl, og fra 2009 til 2012 fusjonerte Usbl med de lokale boligbyggelagene i Nittedal, Horten, Lier, Holmestrand, Sandefjord, Lillehammer og Follo. Til sammen er vi 270 ansatte fordelt på 12 kontorer på Østlandet.

I løpet av 70 år har Usbl satt sitt preg på Østlandet, og vi har i dag over 100 000 medlemmer, som alle har forkjøpsrett på over 90 000 boliger i hele landet gjennom Storbysamarbeidet. Vi forvalter også cirka 55 000 boliger, mange av disse har vi bygget selv. Vi er et av landets største boligbyggelag og verdsetter service, engasjement, nærhet og kunnskap. Vårt mål er å alltid tilby den beste bolig- og kundeopplevelsen, gjennom å tilby de beste tjenestene til våre medlemmer og deres hjem.