Personvernerklæring for Usbl og vår bruk av informasjonskapsler

Usbl er en organisasjon som er eid av medlemmene sine, med hovedformål å bygge og forvalte boliger for medlemmene. Boligbyggelaget har et medlemsregister og administrerer et fordelsprogram.

Den viktigste fordelen for medlemmene i boligbyggelaget er muligheten til å benytte seg av forkjøpsretten for å skaffe seg bolig. Forkjøpsretten er basert på ansiennitet som kan være oppbygget gjennom mange års medlemskap. Dette innebærer behov for sikkerhet og kontroll knyttet til registrering og behandling av medlemmenes personopplysninger, og ikke minst at disse opplysningene er registrert og samlet i et medlemsregister.

Når du blir medlem i Usbl, blir personopplysningene dine registrert i medlemsregisteret vårt. Disse opplysningene skal behandles i samsvar med personopplysningsloven og Usbl's personvernerklæring skal gi deg trygghet om at dette skjer på en forsvarlig og sikker måte. 

Hvem er behandlingsansvarlig?

Det er Usbl som har ansvaret for medlemsregisteret og for personopplysningene. Den daglige behandlingen og forvaltningen av medlemsregisteret og fordelsprogrammet, er delegert til Usbl's medlemsavdeling.

Hvilke personopplysninger registreres om deg?

Når du blir medlem i Usbl registreres følgende opplysninger om deg i medlemsregisteret: navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, e-postadresse, dato for innmeldingen og dato for innbetaling av andelsinnskudd og medlemskontingent. Disse opplysningene er nødvendige for at Usbl skal kunne administrere medlemskapet ditt. Medlemsnummeret ditt tildeles og registreres av Usbl. 

Dersom du bruker skjemaene på nettsidene kan du bli bedt om å registrere avlesning av strømmålere og annet utstyr, legge ved dokumenter, eventuelle beskjeder og signaturen din. Målet med å ha integrerte skjema er å kunne yte best mulig service, samt å svare deg på henvendelsene dine. Ingen av opplysningene du gir fra deg blir gitt eller solgt videre til tredjeparter med mindre dette står tydelig beskrevet i skjemaet.

I skjemaene blir du bedt om å fylle inn alle felt som er nødvendige for å behandle henvendelsen din. Dette er for å unngå spam og andre useriøse henvendelser. Det er likevel frivillig å oppgi opplysninger i de integrerte skjemaene på nettsidene. Ønsker du ikke å oppgi den nødvendige informasjonen på nettsidene, kan du sende e-post eller ringe direkte til Usbl sitt Kundesenter. Du kan også møte opp på adressen vår og sende vanlig brev i posten. 

Hva er formålet med registrerte personopplysninger?

Formålet med innsamlingen og registreringen av personopplysninger er i hovedsak å følge opp medlemskapet ditt på en god måte. I tillegg brukes opplysningene til å administrere og vedlikeholde medlemsregisteret, rettigheter tilknyttet bruk av forkjøpsrett og til å forbedre og markedsføre fordelsprogrammet som du kan benytte deg av som medlem.

Behandlingen av personopplysningene innebærer blant annet utstedelse av medlemskort, forvaltning av medlemsrettigheter knyttet til forkjøpsrett og ansiennitet, håndtering av andelskapitalen og kontingenter, oppfølging av medlemskapet, utsendelse av Usbl-magasinet og eventuelle nyhetsbrev, informere om og markedsføre Usbl's produkter og tjenester, og fordelene som Usbl og Usbl's samarbeidspartnere tilbyr gjennom fordelsprogrammet.

I forbindelse med informasjon om og markedsføring av produkter, tjenester og fordeler fra Usbl's samarbeidspartnere, foregår all utlevering og behandling av personopplysninger i tråd med lovgivningen og til de formålene som er beskrevet i personvernerklæringen. Rammene for utlevering til og behandling av personopplysninger av tredjeparter fastsettes av Usbl. Det er ønskelig at du skal få tilgang til alle tilbud og fordeler som inngår i fordelsprogrammet, og i den forbindelse kan det være hensiktsmessig at tredjeparter bistår Usbl med dette.

I henhold til markedsføringsloven § 12 krever vi ditt særskilte samtykke dersom elektroniske kommunikasjonsmetoder skal brukes til å informere om eller markedsføre produkter, tjenester eller fordeler individuelt til deg. Du gir ditt samtykke ved avkryssing og du vil i slike tilfeller få utfyllende informasjon om hva du samtykker til.

Hvordan bruker Usbl informasjonskapsler?

Når du bruker nettsidene eller noen av våre nettapplikasjoner, etterlater du elektroniske spor. Noen av disse opplysningene registreres gjennom informasjonskapsler, også kalt cookies. En informasjonskapsel er en tekstfil som lagres på datamaskinen din ved besøk og interaksjon med nettsidene. Usbl bruker informasjonskapsler fra analyseverktøyet Google Analytics for å lage et overordnet bilde av hvordan brukerne benytter nettstedet. Eksempler på informasjon som blir lagret er hvordan du fant nettstedet og tiden du bruker, antall sidevisninger og antall besøk. De innsamlede dataene er anonyme og vil aldri bli knyttet til dine personlige opplysninger. Dataene blir brukt som grunnlag for å forbedre nettsidene og øke brukervennligheten, til å generere statistikk og noen ganger i forbindelse med markedsføring av tilbudene og fordelene i fordelsprogrammet.

Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om din bruk av nettsidene, inkludert IP-adressen, kan overføres til og lagres av Google på servere i USA eller andre land der Google har datasentre. Google kan bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettsidene, utarbeide rapporter om nettsideaktivitet og levere andre tjenester knyttet til nettsideaktivitet og Internett-bruk. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter der dette er påkrevd i henhold til lovgivning, eller der slike tredjeparter behandler informasjonen på Googles vegne. Ved å bruke nettsidene til Usbl samtykker du i at Google behandler dine data på den måten og med de formål som angitt i personvernerklæringen.

Informasjonskapslene fra Google Analytics opprettes automatisk, med mindre du har innstilt nettleseren din på å avvise dem. Du bestemmer selv om du vil tillate lagring av informasjonskapsler. Du kan stille inn alle nyere versjoner av de fleste nettlesere til å godta eller avvise alle eller enkelte informasjonskapsler. Vær oppmerksom på at om du avviser informasjonskapsler, kan du påvirke funksjonaliteten på nettsidene. Du kan finne mer informasjon og veiledning til hvordan du administrerer informasjonskapsler på nettvett.no.

Hvordan oppbevares, sikres og slettes opplysningene?

Usbl lagrer personopplysninger om kunder i henhold til gjeldende lovgivning. I henhold til personopplysningslovens § 28, vil opplysninger som ikke lenger er nødvendige for det formålet de er lagret for, slettes. Usbl forholder seg til norske lover og regler i sitt arbeid.

Hvordan sikres opplysningene i medlemsregisteret?

Det er bare utvalgte medarbeidere i Usbl som har tilgang til medlemsregisteret. Tilgangen er regulert med adgangskontroll og passord. Usbl behandler opplysningene på en trygg måte og i henhold til personopplysningslovens krav om integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet.

Hvordan kan du få innsyn i eller endre registrerte personopplysninger?

I henhold til personopplysningslovens § 18 og som medlem i Usbl, har du rett til innsyn i opplysningene som er registrert om deg. Dersom opplysningene er ufullstendige eller feil, kan du i henhold til personopplysningslovens § 27 kreve at disse blir rettet.

Mer informasjon?

Dersom du har spørsmål knyttet til medlemsregisteret, ønsker innsyn, ønsker å reservere deg eller be om retting eller sletting kan du kontakte kundesenteret i Usbl på usbl@usbl.no eller telefon 22 98 38 00.