Hopp til hovedinnhold
Bli medlem

Skadesaker - Forsikring

Her bør det stå en innledende tekst som sier noe om hvor mange skader som meldes inn til forsikring årlig. Tenker en hvor mange Usbl håndterer eller i Norge? Det bør hentes inn statistikk som viser verdien/kostnaden av råteskader i boligsektoren årlig.
Det bør sies noe om konsekvenser av lekkasjer, brann, råte, muggsopp etc. både på folk og bygning.

Litt usikker på om dette er rett sted å ha med dette, da råteskader ikke er omfattet av forsikringen? Er dette noe som heller på være under punktet vedlikehold? Så bør vi vise bilder av typiske skader og til slutt komme med en tydelig beskrivelse av hva vi kan bistå med og hvordan vi lettest kan kontaktes.

Her må det linkes til egen side om innmelding av forsikringsskader som ligger annet sted på Usbls nettsider.