Hopp til hovedinnhold
Bli medlem

Tilstandsvurdering / Forprosjekter / Byggeteknisk rådgivning

Vi kan bistå styrene med tilstandsvurdering, forprosjekter og byggteknisk rådgivning.

 

Her skal vi nok i hovedsak liste opp alle fagområder vi dekker og inkludere de fag vi har rammeavtale på konsulentbistand for.

Videre skal SHA-ansvaret styre har ligge her og en link til «Er du byggherre»
Vi bør videre legge ut brosjyren « Få oppslutning om oppgradering!» fra NBBL og/eller våre egne dokumenter på dette.

Her bør det stå noe om hvordan Norsk Standard tilsier at tilstandsvurdering skal gjennomføres. Det bør videre sies noe om verdien av å kjenne status på egen eiendom og utgangspunkt for planlegging av vedlikehold.

Så bør vi vise bilder av oss selv i sving med befaring og rapport og til slutt komme med en tydelig beskrivelse av hva vi kan bistå med.

Erfaringer at god planlegging gir de beste prisene for gjennomføring og utførelser, og gir forutsigbare felleskostnader på sikt….

Her må det skrives om Husbanken, Enova, Byantikvaren, Miljøfondet i Usbl