Hopp til hovedinnhold
Bli medlem

Før oppstart av prosjekt

Vi hjelper til med alle faser av prosjekter, som planlegging, beregne, fremskaffelse og gjennomføring. Vi sørger for at dere får det dere har bestilt, og at prosjektet har blitt dokumentert riktig. Sammen tilpasser vi en avtale basert på omfanget av prosjektet.

Styrets SHA-ansvar

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Store utfordringer kan oppstå når borettslag og sameier har ønske om å oppgradere sine bygninger. En veileder kan gi styrene i borettslag og sameier råd om hvordan de kan gå fram for å skape oppslutning om oppgradering.

Veilederen "Få oppslutning om oppgradering!" gir anbefalinger om når og hvordan eierne og beboerne bør informeres og involveres, fra oppgraderingen er på idéstadiet til byggestart. 

Tilstandsanalyse etter Norsk Standard

Norsk Standard stiller krav til hvordan en tilstandsanalyse skal gjennomføres, beskrives, vurderes og dokumenteres. NS 3424 er et verktøy for å få oversikt over tilstanden og eventuelle tiltak som kan redusere eller fjerne avvik.

Verdien av å kjenne status på egen eiendom og utgangspunkt for planlegging av vedlikehold

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris vel lobortis libero, quis elementum ligula. Nunc sodales ex id interdum tempus. Sed efficitur blandit tincidunt. Ut finibus tortor ante. Aliquam a sagittis turpis, bibendum maximus turpis.

Bilder av befaring og rapport + beskrivelse av hva vi kan bistå med.

Erfaringer at god planlegging gir de beste prisene for gjennomføring og utførelser, og gir forutsigbare felleskostnader på sikt….

Tilskudd til rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter

Vi samarbeider med flere aktører som tilbyr støttetiltak til rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter i samarbeid med Usbl.

Her kan du lese mer om støttetiltakene:

Nytt prosjekt?

Vi kan hjelpe dere fra start til slutt i alle typer prosjekter. Ta kontakt for et uforpliktende tilbud i dag!

Daglig Leder Usbl Prosjekt

Lars Iddeng