Energiløsninger - AVLYST

  • Sted Usbl Oslo, Arbeidersamfunnets plass 1, 0181 Oslo
  • Dato onsdag 12. september 17.00–18.30
  • Frist mandag 10. september

Velkommen til temamøte om varmeanlegg, valg av energikilde og informasjon om forbud mot oljefyring

Forbudet mot oljefyring medfører at mange borettslag og sameier må finne alternative oppvarmingsløsninger.

Det finnes gode alternativer, som både er mer miljøvennlig og økonomisk gunstigere enn oljefyring. Hvilke alternativer som er best og hvilke endringer og ombygninger av varmeanlegget som må gjøres, kan variere for ulike borettslag og sameier.

I tillegg finnes andre tiltak som kan redusere energiforbruket og gi et mer velfungerende varme- og varmtvannssystem.

Hele prosessen, fra forprosjekt og kartlegging av de aktuelle alternativene til innhenting av tilbud fra entreprenører og oppfølgingen av prosjektet frem til et ferdig ombygd varmeanlegg, er avgjørende for et godt sluttresultat.

Usbl/SIHH har god erfaring med oppfølging av slike prosjekter. Vi vil på temamøtet fortelle om de ulike alternativene og hele prosessen fra vurderinger av aktuelle løsninger til en gjennomført ombygning.

Temamøtet vil gi nyttig informasjon også til borettslag og sameier som har felles varmtvann eller vannbåren oppvarming, men ikke oljefyring.

Selv borettslag og sameier som kun benytter elektrisk energi kan ha nytte av foredraget dersom det vurderes å endre eller supplere dagens løsning med en fornybar energikilde.

Vel møtt!

Dette temamøtet har en påmeldingsavgift.

Påmeldingsavgiften er på kr 300 per deltager. Enkel servering er inkludert. 
Påmeldingen er bindende.

 

AVLYST 

Foredragsholdere

Johan Haugseth

Daglig leder

Johan er siv.ing. innen energifag og driver i dag eget konsulentselskap (SIHH AS) inne dette fagfelt. Selskapet arbeider i fast rammeavtale med Usbl.

Lars Iddeng

Daglig leder, Usbl Prosjekt

Lars er opprinnelig utdannet rørlegger og VVS-ingeniør, og har arbeidet i Usbl i snart fire år. Han kom til Usbl fra OBOS hvor han jobbet i 16 år. Lars har lang og bred erfaring fra prosjektering, prosjektstyring, strategiarbeid og kvalitetssystemer. Han har solid ledererfaring og god kunnskap om sameier og borettslag.