Forberedelse til generalforsamling og årsmøte

  • Sted Hammer Hotell, Storgata 108, 2615 Lillehammer.
  • Dato torsdag 18. januar 18.00–20.00
  • Frist mandag 15. januar

Temaet for kvelden er årsoppgjørsprosessen.

Det vil bli gitt en god og grundig innføring i hva en årsoppgjørsprosess er, hvilke forberedelser som må gjøres før årsmøtet, hvordan man gjennomfører selve årsmøtet og hva man må gjøre etter årsmøtet.

Vi vil gjennomgå hvilke oppgaver og plikter styret har, avklare ansvarsfordelingen mellom styret og Usbl, samt gjennomgå hva vi kan bistå med. Målet er at du som deltar på kurset skal ha forståelse for styrets oppgaver i årsoppgjørsprosessen og føle deg trygg og forberedt på prosessen som kommer de nærmeste månedene.

Temamøtet passer for alle styremedlemmer.

Temamøtet er inkludert i forretningsførerhonoraret.

Vel møtt!

 

Meld deg på her

Foredragsholdere

Stig Tore Engen

Teamleder regnskapsførsel, Usbl

Stig Tore er teamleder og regnskapsfører i Usbl, avdeling Lillehammer, hvor han har vært ansatt siden 1. januar 2007. Han har erfaring som styreleder i borettslag og har vært ordfører i representantskapet i LOBB. Han har vært ansattes styremedlem i LOBB og er i dag en av ansattes styremedlemmer i Usbl.