Vedlikehold og rehabilitering av dører og vinduer

  • Sted Usbl Oslo, Arbeidersamfunnets plass 1, 0181 Oslo
  • Dato onsdag 7. mars 17.00–19.00
  • Frist mandag 5. mars

Velkommen til temamøte om vedlikehold og rehabilitering av dører og vinduer.

Vi vil ta for oss aktuelle problemstillinger og forhold vedrørende vedlikehold/ rehabilitering/ utskifting av dører og vinduer i borettslag og sameier.

Agenda:

  • Tilstandsvurdering, når er det på tide med rehabilitering/ utskifting?
  • Prosjektering ift myndighetskrav. Vurdere søknadsplikt?
  • Prosjektering ift brann.
  • Vindus- og dørtyper, fordeler og ulemper.
  • Antikvariske, bevaringsverdige elementer.
  • Aktuelle tilvalg, ventiler, glass, vedlikeholdsfrihet med mer.
  • Informasjon og gjennomgang av vindus- og dørprosjekt i regi av Usbl Prosjekt. Hva ivaretas og inkluderes vanligvis?

Dette temamøtet har en påmeldingsavgift.

Påmeldingsavgiften er på kr 375 inkl. moms per deltager. Enkel servering er inkludert. 
Påmeldingen er bindende.

Vel møtt!

 
Meld deg på her!

Foredragsholdere

Halvor Mohagen

Prosjekt- og byggeleder, Usbl

Halvor er utdannet tømrermester og jobber som prosjekt- og byggeleder i Usbl, hvor han tar seg av rehabiliteringsprosjekter for boligselskap. Han har jobbet i Usbl siden 2015.

Trond Hagen

Prosjekt- og byggeleder, Usbl

Trond Hagen er prosjektleder, bygningsingeniør, våtromsertifisert med 20 års praksis i Usbl. Her har han blant annet har hatt fagansvaret for våtromsproblemstillinger.