Temamøte: Budsjett og regnskap

  • Sted Thon Hotell Ski, Jernbaneveien 8, 1400 Ski
  • Dato mandag 9. oktober 18.00–20.00
  • Frist onsdag 4. oktober

Vi tar opp temaer som boligselskapers regnskap, innføring i regnskapets begreper og prinsipper, budsjett og ansvarsfordelingen mellom styret og Usbl.

Det er gratis å delta. Vel møtt!

 
 
Meld deg på kurset

Foredragsholder

Helle Holst Haugerud

Usbl

Helle Holst Haugerud jobber i dag som rådgiver i Usbl, avdeling Follo, og arbeider med juridisk, økonomisk og administrativ rådgivning for styrene i boligselskap. Helle er utdannet jurist med en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og har selv sittet som nestleder og styreleder i flere boligselskap.