Kurs: Bevar HMS

  • Sted Usbl Horten, Torget 6 A
  • Dato tirsdag 29. august 18.00–20.00
  • Frist fredag 25. august

Bli en superbruker i vårt nettbaserte HMS-system.

Velkommen til en oppfrisking i bruken av systemet Bevar HMS.

Det vil bli fokus på:

  • registrering av tiltak
  • avvik
  • nye aktiviteter
  • hvordan etablere nye brukere
  • generell gjennomgang av ulike muligheter som ligger i systemet

Det er begrenset plasser på dette kurset, og det vil derfor være maks 2 deltagere fra hvert styre som kan stille.

 

Meld deg på kurset

Kursholder

Øystein Lunde

Prosjekt- og byggeleder, Usbl Prosjekt

Øystein er utdannet fagskoleingeniør og har 13 års praksis som tømrer. Han jobber i dag som prosjekt- og byggeleder i Usbl med rehabiliteringsprosjekter og vedlikeholdsplanlegging for boligselskap. Øystein har vært ansatt i Usbl siden 2011.