Elbil og ladestasjoner i borettslag og sameie - for et grønnere boligsameie. 

Med ladestasjoner for elbil i Sollia borettslag i Ås har beboerne økt verdien på boligene. 

Tekst Julia Krohn | Foto Istock 

Etter å ha fått flere henvendelser fra beboere, installerte Sollia borettslag i Ås ladestasjoner for elbil tidligere i år.
– Resultatet av tiltaket har vært at boligenes verdi har økt, borettslaget er blitt mer attraktivt og vi har gjort noe bra for miljøet, forteller nestleder i styret, Trude Fjørtoft Ve, og legger til:

– Vi i styret forsøker å tenke på miljøfaktoren når vi setter opp nye tiltak. Det kan handle om å gi god informasjon om resirkulering, samt tilrettelegge for at beboerne skal kunne foreta enkle miljøvennlige valg hver dag. Det at vi nå har fått et miljøvennlig alternativ til fossilt drivstoff, føles godt, sier Ve som er stolt av å kalle Sollia et grønt borettslag.

Usbl tilbyr produkt for lading av elbiler i borettslag og sameie 

Denne tankegangen er også grunnen til at Usbl ønsker å tilby et produkt for lading av elbiler i borettslag og sameier. For Usbl er det viktig å ligge i forkant og være med på å skape bærekraftige borettslag og sameier. Derfor kan boligbyggelaget, sammen med samarbeidspartner Charge 365, tilby Usbl elbil-lading, en fleksibel ladeløsning som bygges ut etter behov.

– Da vi begynte å få spørsmål fra styrene om ladestasjoner til elbil, så vi på hva slags tilbud som ville være mest gunstig for våre medlemmer. Fremtidens boliger vil i mye større grad være tilrettelagt for at beboerne enkelt kan ta miljøvennlige valg. Det er en utvikling vi i Usbl er stolt av å bidra til, sier Tina Ek Halvorsen, rådgiver i Usbl.

Usbl i pilotprosjekt for ladestasjoner for elbil

Til tross for engasjerte beboere som ønsket ladeplass, forteller Trude Fjørtoft Ve at det likevel var en del skepsis til installasjonen i starten.

– Da vi begynte å undersøke på egenhånd, var vi først litt kritiske til investeringen. Det var en del spørsmål knyttet til sikkerhet, kostnader og valg av leverandører. Vi forsto i alle fall at vi ikke hadde kunnskap til å gjøre de riktige valgene på egenhånd. Styret tok derfor kontakt med prosjektavdelingen hos Usbl for å sjekke om dette var noe de kunne hjelpe til med. På dette tidspunktet skulle Usbl i gang med et pilotprosjekt for ladestasjoner for elbil til boliger, og Fjørtoft Ve foreslo Sollia som pilot.

– Å kunne gå videre sammen med Usbl var utslagsgivende. Det ga styret en trygghet, denne løsningen ville være solid og varig – også prismessig. Det føles godt å ha en stor organisasjon som Usbl i ryggen når en tar slike store og langsiktige investeringer, mener hun.

Ladestasjon for elbil spesielt egnet for borettslag og sameie 

Tina Ek Halvorsen i Usbl forteller at boligbyggelaget så etter en leverandør som kunne tilby en løsning spesielt egnet for borettslag og sameier. 

– Ladeløsningen Usbl landet på har en enkel betalingsløsning som krever lite administrasjon for styrene. Det er enkelt å fordele kostnadene mellom beboerne ut fra bruk. Nye ladestasjoner kan dessuten enkelt legges til hvis, eller snarere når, flere av beboerne skaffer seg elbil, forteller Halvorsen
Ifølge Fjørtoft Ve har seks beboere i Sollia borettslag allerede koblet seg på lade- og betalingssystemet. Det kommer jevnt nye forespørsler fra beboere som går over til elbil, siden ladeløsningen nå er tilgjengelig.

– Med våre 68 boenheter er dette en god start. Gjennom prosjektets gang, fra planlegging til ferdigstillelse, har vi møtt stor tålmodighet. Folk har vært svært positive og imøtekommende, sier hun.

Elbil lading og ladestrøm til medlemspris i Usbl

Usbl og Charge 365 tilbyr Usbl elbillading, en svært fleksibel ladeløsning som kan bygges ut etter behov. Løsningen baserer seg på eksisterende kapasitet til borettslaget eller sameiet. I garasjeanlegg hvor det allerede er tilgang til strøm, er det sjelden et behov for å grave ned en ny kabel. Det vil være mulig å lade over 100 elbiler på en dag på en enkel 63A-sikring. Ladestasjonene er koblet til internett, og brukerne belastes direkte for forbruk.

Borettslaget eller sameiet sikres et minimum av oppfølging og vedlikehold, samtidig som kostnadene holdes på et akseptabelt nivå. Det er mulig å starte med bare noen få ladestasjoner, og deretter utvide når behovet øker. Skalering av en eksisterende installasjon krever ikke noe ekstra arbeid eller investeringer i sikringsskapet. Dersom ditt borettslag eller sameie kjøper Usbl-strøm, vil installasjon av betalingsløsningen være gratis!


Ønsker du ladestasjoner for elbiler i ditt borettslag eller sameie? Ta kontakt med din rådgiver i Usbl eller les mer her.