Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelsene gjelder for deg som er medlem i et boligbyggelag tilsluttet Boligbyggelagenes Medlemsfordeler. Som medlem vil du få tilbud om og kunne benytte deg av ulike produkter og tjenester til gunstige priser og vilkår.

Vilkår per 1. februar 2016

1. Medlemsbetingelser og medlemskort

1.1.  Generelt

Tilgang til boligbyggelagenes medlemsfordeler betinger medlemskap i boligbyggelaget og gjelder for deg som privatperson.

1.2. Aktivering av medlemskortet

Aktivering av medlemskortet ditt betyr at du registrerer deg for å få tilgang til medlemsfordelene fra utvalgte samarbeidspartnere. Samtidig inngår du denne avtale med boligbyggelaget som medlemskapet ditt er knyttet til.

1.3. Gyldighet for medlemsbetingelsene

Disse medlemsbetingelsene gjelder fra tidspunkt for aktivering. Endrede medlemsbetingelser skal varsles ved pålogging på «min side» og må aksepteres for uttak av bonus.

1.4. Deaktivering 

Ved deaktivering av medlemskortet vil alle opplysninger bli slettet. Dette gjelder ikke opplysninger som boligbyggelaget er pålagt å lagre i henhold til gjeldende regelverk om bokføring.

2. Bonus

2.1. Opparbeidelse av bonus

Ved å benytte deg av de ulike tilbud og fordeler som du har som medlem så vil du kunne opparbeide deg bonus.

2.2. Overføring av bonus

Du kan når som helst overføre bonus over 100,- kroner fra din bonuskonto til din bankkonto ved å logge inn på «min side».

2.3. Bonus ved opphør av medlemskap

Dersom du avslutter ditt medlemskap i boligbyggelaget avsluttes også dine muligheter for bonusopptjening og du må kreve innestående bonusbeløp utbetalt.

2.4. Bortfall av bonus (foreldelse)

Dersom du ikke logger deg inn på «min side» eller bruker ditt medlemskort i løpet av tre - 3 - år (lovens foreldelsesfrist) tilfaller opparbeidet bonus Boligbyggelagenes Partner AS. Du vil motta varsel om dette før bonus foreldes.

2.5. Reklamasjon

Ved reklamasjon på beregning av rabatter eller bonus, må kvittering fremlegges.

3. Personvern

3.1. Generelt

Boligbyggelagenes medlemsfordeler er opptatt av ditt personvern og vil behandle dine personopplysninger i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og regler på området.

3.2. Behandling av informasjon  

Når du handler med medlemskortet eller på annen måte registrerer ditt medlemskortnummer hos en tilbyder, vil informasjon om; handlet beløp, produkt, dato og hvor kjøpet er foretatt bli lagret. Tilsvarende gjelder for betalingskort knyttet til den eller de bankkonti du har registrert på «min side». Transaksjonsinformasjon er nødvendig for å kunne utbetale bonus til din bonuskonto. Denne informasjonen vil ikke bli distribuert til 3. part. 

3.3. Dine plikter for å sikre dine personopplysninger 

Ditt brukernavn og passord er personlig og må ikke utgis til andre. Med ditt brukernavn og passord har du tilgang til å få din bonus utbetalt.

4. Vår kommunikasjon med deg

4.1. Innledning

Det er viktig for oss å kommunisere med deg som medlem, men dette skal skje etter at du har gitt oss din tillatelse.

4.2. Samtykke og endringer

Ved din uttrykkelige aksept av disse vilkårene så gir du oss anledning til dette. Ønsker du å ikke bli kontaktet, kan du endre dine preferanser ved å logge deg inn på «min side». Oversikt over enhver tid gjeldende samarbeidspartnere finner du på boligbyggelagets hjemmeside.

4.3. Informasjon og medlemstilbud 

Som medlem vil du motta informasjon og medlemstilbud fra boligbyggelaget og utvalgte samarbeidspartnere. Denne informasjonen vil bli gitt til deg på epost, telefon og sms.

Opplysninger du registrerer samt kjøpsinformasjon fra samarbeidspartnerne kan bli benyttet for å formidle tilbud og informasjon til deg. Boligbyggelaget kan dele kontaktinformasjonen din med samarbeidspartnere med den hensikt å gi deg informasjon om medlemstilbud.


5. Annet

5.1. Ansvar

Boligbyggelagenes Medlemsfordeler eller boligbyggelaget påtar seg ikke noe selvstendig ansvar for mislighold e.l. fra våre samarbeidspartnere. Dette gjelder også ikke utbetalt bonus.


5.2. Kontakt 

Ordningen administreres av Boligbyggelagenes Partner AS. Henvendelser kan rettes til ditt boligbyggelag.