Hopp til hovedinnhold
Bli medlem

Advokatkontoret

Advokatkontoret i Usbl har bred kompetanse innen bolig- og eiendomsrett, og bistår gjerne våre kunder og medlemmer med juridisk støtte.

En Usbl advokat håndhilser på en takknemlig kunde.

Juridisk bistand

Våre advokater har lang erfaring med problemstillinger knyttet til bolig- og eiendomsrett i både privat og offentlig sektor. Vi kan derfor hjelpe styreledere med juridisk bistand i forbindelse med eiendomstvister, husleierett og spørsmål om eierseksjonsloven.

Våre spesialområder er:

  • Boligrett, herunder tvister rundt naboforhold, mangler, kjøp og salg.
  • Eierseksjonsloven, burettslagslova, herunder rådgivning til styrer i deres arbeid.
  • Husleierett for private og i næringsforhold, herunder oppsigelse, tvangsfullbyrdelse og opprettelse av leiekontrakt.
  • Lov om håndverkertjenester.
  • Lov om boligoppføring.
  • Generell kontrakts- og entrepriserett, herunder utbyggingsavtaler.
  • Næringseiendom.

Styrer i borettslag og sameier som er forvaltet av Usbl og alle våre medlemmer får disse tjenestene til en gunstig pris.

Priser:

ordinær timepris 2 700 kroner eks. mva. / 1 950 kroner eks. mva. for forvaltede boligselskap.

Advokatkontoret i Usbl

Marianne Raa Bjaaland

Advokat og leder av advokatkontoret

Tina K. Klakegg

Advokat

Anne Christine Ramsdal

Advokat