Takk!

Vi har mottatt din søknad om å overføre en bolig.

Om dette er en borettslags- eller aksjeleilighet vil vi videresende søknaden til styret for godkjennelse av ny(e) andelseier(e). Det gjøres oppmerksom på at styret har en behandlingsfrist på 20 dager. I sameier og huseierforeninger må som regel styret kun orienteres om ny(e) eier(e), og det henvises til selskapets vedtekter.

I tilknyttede borettslag er det i tillegg krav om medlemskap i Usbl. Dersom ny(e) eier(e) ikke allerede er medlem vil vi sende ut giro for medlemskap i forbindelse med saksbehandlingen.

Husk at du selv må sørge for oppgjør og sletting av pant. For selveier- og andelsboliger må du i tillegg registrere endringen i offentlig/rettslig register ved å tinglyse skjøte/hjemmelsoverføring og eventuelle pantenoteringer i grunnboken. Du kan finne mer info om tinglysing på kartverket.no.

Vi vil behandle denne søknaden så snart som mulig. Når boligen er overført vil du motta en bekreftelse, samt faktura på eierskiftegebyret.