Takk!

Vi har mottatt ditt ønske om å overføre en bolig. Søknaden din blir videresendt til styret i ditt boligselskap slik at styret kan godkjenne boligens nye eier.

Du må selv sørge for oppgjør og eventuell sletting av pant. Melding om ny eier og eventuell melding om pant skal sendes til Kartverket Ullensvang, Postboks 200, 5788 Kinsarvik. Gebyrer for noteringene skal betales direkte til Kartverket. Du kan finne mer info om tinglysing på kartverket.no.

Husk at den nye eieren må være medlem i Usbl. Det er også lurt at den nye eieren gjør seg kjent med boligselskapets vedtekter og husordensregler.