Når du bor i borettslag trenger du godkjennelse fra styret i borettslaget for å leie ut boligen din. Usbl må også opplyses dersom du leier ut, slik at vi til en hver tid er kjent med hvem som bor i leiligheten din. Du kan bruke dette skjemaet til å søke om å leie ut boligen din, så vil vi ta søknaden videre til styret der du bor.

Husk at du i følge borettslagsloven må ha bodd i boligen din i minst ett år før du får lov å leie ut, og du får som regel kun leie ut for tre år om gangen. Som eier av boligen er det også ditt ansvar å påse at felleskostnadene blir betalt hver måned, og at leietaker ikke bryter borettslagets ordensregler eller forårsaker skader eller annet mislighold overfor borettslaget.

Det kan ta opp til 30 dager å behandle søknaden. Registrering av utleie koster 660 kroner.

Du som bor i et sameie står fritt til å leie ut boligen din, men du kan bruke dette skjemaet til å registrere en ny leietaker dersom det er ønsket praksis der du bor.

Boligens eier
Din fødselsdato (dd.mm.åååå) gjør at vi enkelt kan finne deg i våre systemer.
Bekreftelse på innsendt skjema blir sendt til denne e-postadressen.
Boligens adresse
Eiers midlertidige adresse

Vi trenger din midlertidige adresse for å være sikre på at eventuell brevpost fra Usbl kommer frem til deg i løpet av utleieperioden.

Husk å oppgi landet du skal bo i dersom du skal flytte ut av Norge.
Ny leietaker
dd.mm.åååå
Bekreftelse på innsendt skjema blir sendt til denne e-postadressen.
Utleieperiode

Kopi av innsendt skjema blir sendt til denne e-postadressen.

Som nevnt i borettslagslovens § 5-5, må eieren ha bodd i boligen i minst ett av de to siste årene for å kunne leie ut.
Fylles kun ut dersom du ikke har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Som nevnt i borettslagslovens § 5-6, må det foreligge en særskilt grunn for utleie av boligen dersom eieren ikke oppfyller dette kravet. Særskilt grunn kan for eksempel være jobb- eller studieopphold i utlandet.

NB! Klikk kun 1 gang på søkeknappen. Skjema lastes opp!