Bevar HMS

Gratis lisens og etablering ut året – spar kr 8 125!

Tilbudet gjelder til og med 31.12.2019.

Det er styret i borettslaget eller sameiet som har ansvaret for å møte myndighetenes krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Styret er pliktig til å ha oversikt over alle fellesarealer og -installasjoner, fra brannsikring til utstyret på lekeplassen. Dersom en ulykke skulle oppstå, er det derfor styret som vil bli holdt ansvarlig, og det vil mest sannsynlig stilles spørsmål ved internkontrollen av HMS. Derfor er alle borettslag og sameier pålagt å ha et system for oppfølging av HMS.

 

Bevar HMS er et skreddersydd, nettbasert system som hjelper borettslag, sameier og stiftelser med å ivareta kravene til internkontroll, og identifisere risikoområder knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Systemet består blant annet av kontrollrutiner, handlingsplaner, logg av gjennomførte tiltak og avviksbehandling. I tillegg gjør systemet det enklere å holde orden på lovpålagt dokumentasjon.

Gjennom Bevar HMS kan også Usbl overta deler av arbeidet knyttet til oppfølging og oppdatering av HMS-systemet. Dette fritar ikke styret for det juridiske ansvaret, men det reduserer arbeidsbelastningen og sikrer at lover og forskrifter følges. 


Fordeler med Bevar HMS

  • Nettbasert tilgang for alle brukere.
  • Møter lovkrav til internkontroll.
  • Varsling av HMS-oppgaver via e-post og SMS.
  • Effektiv avviksbehandling via e-post eller SMS.
  • Full oversikt over forestående HMS-oppgaver og status på avvik.
  • Tilgjengelig historikk for nye styrer.
  • HMS-oppgaver skreddersydd for ditt borettslag eller sameie.