Bevar Vedlikehold

Det er bygningsmassen som representerer den største verdien i borettslaget og sameiet. Fordi bygningene eldes for hvert år, synker også ofte verdien med byggets alder. Mangelfullt vedlikeholdsarbeid resulterer som regel i store beløp brukt på utbedring av skader, fordi det ofte må gjennomføres større og mer omfattende rehabilitering.

 

For å ivareta bygningsmassens verdi bør borettslaget og sameiet ha en vedlikeholdsplan. Slik kan styret planlegge dagens og fremtidens vedlikeholdsbehov, som igjen vil sikre forutsigbarhet for beboerne når felleskostnadene skal betales. Bevar Vedlikehold er et nettbasert verktøy for planlegging av vedlikeholdsarbeidet i borettslag og sameier, og gir styret en fullstendig oversikt over oppgaver og plikter på alle digitale flater. 

 

Logg inn i Bevar Vedlikehold

Interessert?
Kontakt oss!

Fordeler ved Bevar Vedlikehold

  • Fullstendig oversikt over tilstanden på bygningsmassen i borettslaget eller sameiet.
  • Anbefalte tiltak for kommende år.
  • Oversikt over vedlikeholdsoppgavene i borettslaget eller sameiet 10 år fram i tid.
  • Stabiliserte utgifter knyttet til vedlikeholdsarbeid og lavere risiko uforutsette og kostbare rehabiliteringer.
  • Oversikt over bygningsmassens historikk.
  • Kontinuitet i vedlikeholdsarbeidet ved utskifting av styret.
  • Økonomisk oversikt og hjelp til budsjettering av vedlikeholdskostnadene.
  • Bedre dokumentasjon av vedlikeholdsprosessen og mulighet for bildedokumentasjon.
  • Oversikt over alle kostnader og avsetninger.