Logg inn i Bevar Vedlikehold

Bevar Vedlikehold

Det er bygningsmassen som representerer den største verdien i borettslaget og sameiet. Fordi bygningene eldes for hvert år, synker også ofte verdien med byggets alder. Mangelfullt vedlikeholdsarbeid resulterer som regel i store beløp brukt på utbedring av skader, fordi det ofte må gjennomføres større og mer omfattende rehabilitering.

For å ivareta bygningsmassens verdi bør borettslaget og sameiet ha en vedlikeholdsplan. Slik kan styret planlegge dagens og fremtidens vedlikeholdsbehov, som igjen vil sikre forutsigbarhet for beboerne når felleskostnadene skal betales. Bevar Vedlikehold er et nettbasert verktøy for planlegging av vedlikeholdsarbeidet i borettslag og sameier, og gir styret en fullstendig oversikt over oppgaver og plikter på alle digitale flater.

 

Fordeler med Bevar Vedlikehold

  • Fullstendig oversikt over tilstanden på bygningsmassen til borettslaget eller sameiet.
  • Anbefalte tiltak for kommende år.
  • Oversikt over vedlikeholdsoppgavene i borettslaget eller sameiet 10 år fram i tid.
  • Systematisk oversikt over bygningsmassens vedlikeholdshistorikk.
  • Kontinuitet i vedlikeholdsarbeidet ved utskifting av styret.
  • Økonomisk oversikt og hjelp til budsjettering av vedlikeholdskostnadene.
 
Aktuelt

Gjør styrejobben enklere

Sitter du i styret og savner en plan for hva som venter av vedlikehold og kostnader der du bor? Les hele saken her