For boligutviklere

Et samarbeid med oss om etablering og stiftelse av boligselskap vil styrke ditt boligutviklingsprosjekt, både for deg som utbygger og for dem som skal bo der i fremtiden. Når du samarbeider med oss får du en hovedkontaktperson for hele etableringsfasen, med klare avtaler som beskriver alle ansvarsforhold og ledd i prosessen. Vi tar ansvar for blant annet seksjonering, beregning av budsjett og felleskostnader, samt formell stiftelse og oppstart av boligselskapet.

Vi tilbyr også tjenester innenfor fulltegningsforsikring og eiendomsmegling, som gir trygghet for deg når boligene skal ut for salg.

  • Samarbeide med oss?

    For mer informasjon om hva vi kan gjøre for deg, ta kontakt med Andreas Berggren Eskelund på
    e-post ae@usbl.no eller telefon +47 951 86 832.