Nå kan vi tilby Usbl Strøm – en avtale som skal sikre boligselskap og medlemmer en lav og stabil strømpris gjennom hele året. I tillegg får medlemmer tilbake to prosent bonus på forbruket sitt, og det samme gjør boligselskapene – to prosent går tilbake til boligselskapene som storkundebonus.

Hva er Usbl Strøm?

Usbl strøm sikrer våre medlemmer og våre forvaltede boligselskap en lav og stabil strømpris gjennom hele året. Usbl strøm er levert av Kraftinor, og er en delvis forvaltet strømavtale som innebærer at noe av strømmen er kjøpt inn i lavprisperioder, for så å komme både medlemmer og boligselskaper til gode når prisene stiger. I tillegg får både medlemmer og boligselskaper to prosent bonus på strømforbruket.

Hvem er Kraftinor AS?

Kraftinor er en solid nasjonal strømleverandør fra Nord-Norge. De ble valgt som vår samarbeidspartner på strøm fra og med 2017. Grunnen til valget er at Kraftinor har vist seg som en solid lavprisaktør i Norge. I tillegg har de synliggjort merverdi til våre medlemmer og kunder ved gode priser, fleksibel og enkel bestilling, i tillegg til å introdusere medlems- og storkundebonus på strøm. Kraftinor har også god kompetanse om behovene til både våre boligselskap medlemmer.