Bli medlem

Hva er IN-ordning og passer det for meg?


IN-ordning er vedtatt i noen borettslag og lar andelseiere nedbetale hele eller deler av fellesgjelden sin når de selv måtte ønske. Usbl kan etablere og administrere en slik ordning for borettslaget.

Fordelen med en IN-ordning er blant annet at det gir fleksibilitet i mulighetene til selv å velge bankforbindelse og lånevilkår. Noen andelseiere vil kunne ha mulighet til å benytte seg av gunstige låneordninger hos arbeidsgiver eller andre långivere.

På den andre siden er det verdt å merke seg at individuell boligkreditt ikke nødvendigvis vil være rimeligere enn borettslagets fellesgjeld. Dette kan altså innebære at det for mange kan bli dyrere å finansiere en større del av totalprisen individuelt. En IN-ordning vil også øke kostnadene til borettslaget da ordningen krever administrasjon og oppfølging. 

Det finnes flere forutsetninger for at borettslagets fellesgjeld skal kunne individualiseres. For mer informasjon om IN-ordning, ta kontakt med oss på e-post usbl@usbl.no eller telefon 22 98 38 00.