Styret i Usbl

Styret er valgt av generalforsamlingen i Usbl og samarbeider med ledelsen om å legge strategi, organisere virksomheten og ivareta interessene til eierne av boligbyggelaget – medlemmene våre.

 • Kaare Krane, styreleder
 • Evlyn Raknerud, nestleder
 • Ole Revhaug, styremedlem
 • Trude Johnsen, styremedlem
 • Linn Idsø Brenne, styremedlem
 • Arild Haug, styremedlem
 • Per Øivind Skard, styremedlem
 • Einar Havig, representant for de ansatte
 • Kari Solhaug, representant for de ansatte
 • Stig Tore Engen, representant for de ansatte
 • Dan Didriksen, varamedlem
 • Veronica Kerestes, varamedlem og representant for de ansatte
 • Laurin Hansen, varamedlem og representant for de ansatte
 • Linda Selfjord, varamedlem og representant for de ansatte