Hopp til hovedinnhold
Bli medlem

Portalen

Styrets viktigste verktøy. Her du logge inn på Usbl Portalen for å se informasjon om generalforsamlinger, årsmeldinger og fakturaer.

Portalen

Tiden for generalforsamlinger og årsmøter nærmer seg, og vi er i ferd med å publisere forslag til møtetidspunkt i Portalen. Dere som ikke allerede har avtalt dato kan også foreslå møtetidspunkt i Portalen selv. Det er fint med en rask avklaring på møtedato, da det er en ganske omfattende kabal som skal legges.

Årsmelding

Årsmeldingsmalen vil bli publisert i Portalen under generalforsamling/årsmøte, hvor dere kan skrive styrets arbeid rett inn i dokumentet og returnere til oss derfra. Styret kan allerede nå begynne å tenke gjennom hva som skal med i styrets årsmelding for 2018. I denne sammenheng kan det være lurt å informere om de viktigste hendelsene i borettslaget eller sameiet i året som gikk.

I tillegg til årsmeldingen vil utkast til innkalling bli publisert via Portalen under generalforsamling/årsmøte. Her kan dere legge saker direkte inn i innkallingen. Brukerveiledning som omhandler alt dette finner du i Portalen etter at du har logget deg inn.


Om det er noe du lurer på, ta kontakt med din kundeansvarlig.