Hopp til hovedinnhold
Bli medlem

Gregers Kvartal

Lørenveien 51, 0585 Oslo

Vi i Usbl har som mål å skaffe boliger for medlemmene våre, og nå er vi i samarbeid med Eiendomsplan i gang med et nytt boligprosjekt med 258 leiligheter i Oslo.

rammetillatelse under behandling

Litt om Gregers kvartal

Eiendommen er på 12,3 mål og planlegges bebygget med 258 leiligheter samt barnehage. Eiendommen er en av de aller beste på Lørenområdet, men meget gode sol og utsiktsforhold.

Prosjektet ligger midt mellom nye Løren T – banestasjon og boligprosjektet Brødfabrikken. Vis a vis Hasle linje ligger det populære boligprosjektet Krydderhagen som også er tegnet av Dyrvik arkitekter.

Boligene er gruppert mot hvert sitt halvprivate uterom og er adskilt med halvoffentlige adkomstveier.  Disse blir som gatetun som aktiviserer området og knytter forbindelser til omgivelsene. Inn mot Lørenveien er de gruppert til et åpent kvartal, mens de mot sør består av parallelle enheter.

Grepet medfører at flest mulig beboere får gode solforhold og utsikt mot sør. Sentralt i området danner barnehagen en felles mulighet for lek og opphold for alle beboerne, samt den naturlige kollen mot vest som åpner for større muligheter.

Bygningene som omkranser disse uterommene varierer i høyde fra 6-8 etasjer. Dette er med på å bryte ned skalaen i området og gir en opplevelse av variasjon, nærhet og identitet. Takene er oppbrutt i private terrasser og felles uterom med frodige muligheter.

Med et variert utvalg av leiligheter og uterom gir dette gode boligløsninger tilbud for alle.

  • Mot sør: sol og utsikt langs Linjeparken
  • Mot øst: bydelstorg og aktivitetspark
  • Mot nord: en aktiv bydelsgate
  • Mot vest: en mulig felles kolle for lek og opphold

Adkomst

Boligområdet har adkomst for myke trafikanter fra alle fire sider, samt nedkjøring til parkering direkte fra Lørenveien. Med dette grepet kan hele anlegget være bilfritt, inkludert hele Lørenvangen.

Næring

Mot Lørenveien og på nordøstre hjørne av Lørenvangen er det lagt til rette for ulike  næringstilbud på gateplan.

Barnehagen

En barnehage ligger sentralt i boligområdet med lett tilgjengelighet fra alle sider. Utearealet har en god beliggenhet med flotte solforhold og rike muligheter for lek og utfoldelse.

 

Forkjøpsrett for Usbl-medlemmer

Alle kan kjøpe bolig i Gregers kvartal, men ved salgsstart har Usbl-medlemmer forkjøpsrett. Salgsstart planlegges 1. kvartal 2021.

For mer informasjon om forkjøpsretten, ta kontakt med Usbl på telefon 22 98 38 00 eller e-post usbl@usbl.no. Dersom du ikke er medlem, er det lurt å melde seg inn i Usbl allerede i dag, så du kan sikre deg forkjøpsrett på disse boligene.

Interessert i dette prosjektet?

Meld interesse for å holde deg oppdatert på nyheter fra Gregers Kvartal.

 Jeg samtykker til at Usbl kan sende meg informasjon og megler kan kontakte meg om prosjektet. Samtykket kan til enhver tid trekkes ved å kontakte oss eller bruke lenke til avmelding i e-post. Se mer i Usbl’s personvernerklæring om behandling av personopplysninger.

Kart