Juridisk bistand

Våre advokater har lang erfaring med problemstillinger knyttet til bolig- og eiendomsrett i både privat og offentlig sektor. Vi kan derfor hjelpe styreledere med juridisk bistand i forbindelse med eiendomstvister, husleierett og spørsmål om eierseksjonsloven.

Våre spesialområder er:

 • Boligrett, herunder tvister rundt naboforhold, mangler, kjøp og salg.
 • Eierseksjonsloven, burettslagslova, herunder rådgivning til styrer i deres arbeid.
 • Husleierett for private og i næringsforhold, herunder oppsigelse, tvangsfullbyrdelse og opprettelse av leiekontrakt.
 • Lov om håndverkertjenester.
 • Lov om boligoppføring.
 • Generell kontrakts- og entrepriserett, herunder utbyggingsavtaler.
 • Næringseiendom.
Styrer i borettslag og sameier som er forvaltet av Usbl og alle våre medlemmer får disse tjenestene til en gunstig pris.

Prisliste

 • Ansvarlig advokat:

  ordinær timepris 2 600 kroner eks. mva. / 1 900 kroner eks. mva. for forvaltede boligselskap.
 • Advokatfullmektig:

  Ordinær timepris 1 950 kroner eks. mva. / 1 450 kroner eks. mva. for forvaltede boligselskap.

Marianne Raa Bjaaland

Marianne Raa Bjaaland

Advokat og leder av advokatkontoret

Anne Christine Ramsdal

Advokat

Atle Thorsell

Atle Thorsell

Advokat

Helge Morset

Advokatfullmektig Helge Morset

Advokatfullmektig

Tina Klakegg Neergaard

Tina Klakegg Neergaard

Advokatfullmektig

 

Referanseprosjekter

Overn borettslag

Overn borettslag havnet i en reklamasjonssak mot en bygningsentreprenør i forbindelse med et rehabiliteringsprosjekt. Borettslaget hadde derfor behov for advokathjelp, og fikk støtte og veiledning av advokat Atle Thorsell i Usbl.

Han var profesjonell, hyggelig og en god veileder for oss. Vi kom frem til en god avtale med entreprenøren. Atle er en vi trygt kan anbefale. Daværende styreleder Tone Torkildsen

Stig borettslag

Stig borettslag har de siste årene vært aktive på vedlikehold, hatt gjennomgang av diverse avtaler og lån, og bygget nytt garasjeanlegg. Borettslaget har benyttet seg av bistand fra Usbl og har hatt et godt samarbeid med prosjektledelse, regnskap, rådgiver og juridisk avdeling.

Det er betryggende for oss i styret å ha Usbl med sin kompetanse i ryggen for at vi skal kunne drifte borettslaget på best mulige måte. Styreleder Pål Jensen