Vedlikehold, vedlikeholdsplan og vedlikeholdsarbeid i borettslag og sameier

Med vedlikehold og en vedlikeholdsplan kan borettslaget og sameiet senke sine kostnader og spare penger. 

Usbl Prosjekt består av ingeniører, takstmenn og håndverkere som har lang erfaring med vedlikehold av bygninger, lekeplasser og uteområder.

Vi kan hjelpe til med både vedlikeholdsplanlegging, og gjennomføring av vedlikehold og rehabilitering. Vi hjelper deg gjerne med å utarbeide tilstandsvurderinger av bygningsmassen, vurdere skader eller feil på byggverk og generell byggteknisk rådgivning. I forbindelse med oppgraderinger og rehabiliteringer, kan vi prosjektere, koordinere med entreprenør og ta oss av prosjektledelsen av vedlikeholdsarbeidet. Vi påtar oss også ansvaret for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplassen. Slik kan du være trygg på at vi jobber i samsvar med regelverk, kontrakter og god byggeskikk.

Vi tilbyr også skreddersydde nettbaserte verktøy som gjør det enklere for styret å følge opp kravene til HMS og planlegge vedlikeholdsarbeidet i borettslaget eller sameiet.

 

Vedlikeholdsplan, eksempel og mal for bygg

Lag en plan for vedlikehold og få på plass en kontroll av kostnader, og investeringer for vedlikeholdsbehovet på kort og lang sikt. Når dere har en oversikt av vedlikeholdsbehovet, kan dere vurdere hvor mye dere skal begynne å spare slik at ikke hele investeringen må lånefinansieres. En god vedlikeholdsplan gir forutsigbare utgifter og felleskostnader for borettslag og sameie.

Planlegg en årlig befaring og sjekk tilstand på bygning og fellesarealene. Alle bygningskomponenter har en levetid, så en plan for når for eksempel vinduer, kledning, rør og tak må byttes ut anbefales.

En vedlikeholdsplan og mal for bygg i borettslag og sameie bør altså omfatte:

 • Vedlikehold av tak (befaring, tilstandsrapport, vedlikeholdsarbeid kort/lang sikt)
 • Vedlikehold av fasade, vinduer, dører og bærekonstruksjoner
 • Vedlikehold av grunnmur, kjeller og boder
 • Vedlikehold av VVS-, elektrisk-, brann- og ventilasjonsanlegg

Vedlikeholdsplikt i borettslag og sameier

Borettslaget og sameiet har ansvar for vedlikehold av utvendige arealer og fellesarealer. Andelseieren og sameierens ansvar begrenser seg til de innvendige arealene.

Borettslagsloven § 5-17 og eierseksjonsloven § 20 innebærer først og fremst at borettslaget og sameiet skal sørge for «forsvarlig» vedlikehold av bygninger og eiendom. Borettslaget og sameiet har ansvar for at bygningen med felles ledninger og anlegg er i orden. Eier i borettslag og sameie kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget og sameiet ikke oppfyller pliktene sine.

Borettslaget og sameiet har følgende ansvar:

 • vedlikehold av fellesarealer, lekeplasser etc.
 • bygningers ytre vedlikehold
 • ledningsnett til sikringsskap
 • ytre- og innvendige rør til stoppekran og vannlås i leilighet
 • felles kabelnett for TV/Internett
 • reparasjon av innvendige skader som skyldes ytre lekkasje

Beboers har følgende ansvar:

 • belegg på vegger og gulv
 • vedlikehold av dører, lås/nøkler, vinduer, panelovner og ledninger fra sikringsskap
 • vedlikehold av sanitærporselen, dusj, badekar og kraner
 • vedlikehold av ytre rom/bod og postkasse

 

Referanseprosjekter

Bankgaten borettslag

Usbl hadde prosjektansvaret da Bankgaten borettslag skulle få nye balkonger. Ved byggingen av de nye balkongene ble alt grundig dokumentert og styret i borettslaget ble holdt godt informert gjennom hele prosjektet. Balkongene kom på plass i god tid før avtalt dato. 

Vi er godt fornøyd med balkongene. Verdien på boligene og livskvaliteten for eierne har økt,  og samarbeidet med Usbl har jeg bare godt å si om. Styreleder Margrethe Lund

Myrehagen borettslag

Da Myrehagen borettslag skulle bygge nye bad var det Usbl som hadde ansvaret for prosjektledelsen. Borettslaget fikk hjelp med både råd og anbefalinger fra Usbl underveis i hele prosessen.

Vi som sitter i styret jobber jo på helt andre områder i det daglige, og har ingen mulighet til å avgjøre hva som er riktig å gjøre til enhver tid. Vi har gjennom hele prosessen i prosjektet følt oss trygge på kompetansen hos Usbl, og gjennomføringsevnen har vært upåklagelig. Styreleder Frank E. Andreassen