Vedlikeholdsplikt i borettslag og sameier

Usbl Prosjekt består av ingeniører, takstmenn og håndverkere som har lang erfaring med vedlikehold av bygninger, lekeplasser og uteområder. Vi kan hjelpe til med både planlegging og gjennomføring av vedlikehold og rehabilitering. Vi hjelper deg gjerne med å utarbeide tilstandsvurderinger av bygningsmassen, vurdere skader eller feil på byggverk og generell byggteknisk rådgivning. I forbindelse med oppgraderinger og rehabiliteringer, kan vi prosjektere, koordinere med entreprenør og ta oss av prosjektledelsen. Vi påtar oss også ansvaret for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplassen. Slik kan du være trygg på at vi jobber i samsvar med regelverk, kontrakter og god byggeskikk.

Vi tilbyr også skreddersydde nettbaserte verktøy som gjør det enklere for styret å følge opp kravene til HMS og planlegge vedlikeholdsarbeidet i borettslaget eller sameiet.

Interessert?

Ta kontakt!

Referanseprosjekter

Bankgaten borettslag

Usbl hadde prosjektansvaret da Bankgaten borettslag skulle få nye balkonger. Ved byggingen av de nye balkongene ble alt grundig dokumentert og styret i borettslaget ble holdt godt informert gjennom hele prosjektet. Balkongene kom på plass i god tid før avtalt dato. 

Vi er godt fornøyd med balkongene. Verdien på boligene og livskvaliteten for eierne har økt,  og samarbeidet med Usbl har jeg bare godt å si om. Styreleder Margrethe Lund

Myrehagen borettslag

Da Myrehagen borettslag skulle bygge nye bad var det Usbl som hadde ansvaret for prosjektledelsen. Borettslaget fikk hjelp med både råd og anbefalinger fra Usbl underveis i hele prosessen.

Vi som sitter i styret jobber jo på helt andre områder i det daglige, og har ingen mulighet til å avgjøre hva som er riktig å gjøre til enhver tid. Vi har gjennom hele prosessen i prosjektet følt oss trygge på kompetansen hos Usbl, og gjennomføringsevnen har vært upåklagelig. Styreleder Frank E. Andreassen