Vedlikehold i borettslag og sameie

Med godt vedlikehold og en vedlikeholdsplan kan borettslaget og sameiet senke sine kostnader og spare penger.

Usbl Prosjekt består av ingeniører, takstmenn og håndverkere som har lang erfaring med vedlikeholdsplanlegging og prosjektledelse av byggeprosjekter for borettslag og sameier.

Usbl Prosjekt kan hjelpe deg med å utarbeide tilstandsvurderinger av bygningsmassen, vurdere skader eller feil på byggverk og gi generell byggteknisk rådgivning på andre områder.

I forbindelse med oppgraderinger og rehabiliteringer av bygningsmassen kan Usbl Prosjekt bistå med prosjektledelse på borettslagets og sameiets byggeprosjekt. Vi påtar oss også ansvaret for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplassen, slik at styret kan være trygge på at byggeprosjektet  er i samsvar med regelverk, kontrakter og god byggeskikk.

Hvem har egentlig ansvaret for vedlikehold?


Borettslaget og sameiets ansvar

Boligselskapets ansvarNBBL’s anbefaling og standard vedtekt

Eiers ansvar

Eiers ansvarNBBL’s anbefaling og standard vedtekt

Referanseprosjekter

Bankgaten borettslag

Usbl hadde prosjektansvaret da Bankgaten borettslag skulle få nye balkonger. Ved byggingen av de nye balkongene ble alt grundig dokumentert og styret i borettslaget ble holdt godt informert gjennom hele prosjektet. Balkongene kom på plass i god tid før avtalt dato.

Vi er godt fornøyd med balkongene. Verdien på boligene og livskvaliteten for eierne har økt,  og samarbeidet med Usbl har jeg bare godt å si om. Styreleder Margrethe Lund

Myrehagen borettslag

Da Myrehagen borettslag skulle bygge nye bad var det Usbl som hadde ansvaret for prosjektledelsen. Borettslaget fikk hjelp med både råd og anbefalinger fra Usbl underveis i hele prosessen.

Vi som sitter i styret jobber jo på helt andre områder i det daglige, og har ingen mulighet til å avgjøre hva som er riktig å gjøre til enhver tid. Vi har gjennom hele prosessen i prosjektet følt oss trygge på kompetansen hos Usbl, og gjennomføringsevnen har vært upåklagelig. Styreleder Frank E. Andreassen