Usbl blir et miljøfyrtårn

Usbl har de siste månedene jobbet for å miljøsertifisere virksomheten, og i desember ble hovedkontoret godkjent som miljøfyrtårn.

Arbeidet med de resterende kontorene er allerede i gang, og vil ferdigstilles i løpet av 2019. Dette er en del av Usbl’s økte satsning på miljø og bærekraftige tiltak.

Miljø og bærekraft på agendaen
Miljøsertifiseringen er et av flere tiltak Usbl har satt i gang, i arbeidet med å øke sitt fokus på miljø og bærekraft både internt og eksternt.

I løpet av 2018 økte Usbl sitt miljøfokus, for å møte stadig økte krav og forventinger fra kunder og samarbeidspartnere. I løpet av fjoråret startet arbeidet med å bli et Miljøfyrtårn, og i desember ble hovedkontoret i Oslo godkjent. De andre kontorene i Usbl er nå i gang med å gjøre tilsvarende arbeid.

I tillegg ble Usbl i 2018 igjen medlem av Grønn Byggallianse, og har med det forpliktet seg til alltid å vurdere 10 strakstiltak i sine nye boligprosjekter.

Johan Bruun

Johan Bruun, administrerende direktør i Usbl.

- Vårt fokus på miljø og bærekraft er stadig økende. Vi ønsker å ta et enda tydeligere ansvar både med tanke på miljøbesparende tiltak og bidrag til en bærekraftig utvikling. Det å miljøsertifisere virksomheten er en naturlig del av dette arbeidet, sier Johan Bruun, administrerende direktør i Usbl.

- I tillegg til å ha et miljøfokus i vår interne drift, er det viktig for oss å se hvordan vi kan bidra ytterligere, både i vår boligproduksjon og i vårt totale tjenestetilbud. Et bidrag i denne retningen er vår nylig lanserte bildelingstjeneste Biliblant, i tillegg til samarbeidet vi har med BUA rundt utstyrsdeling. Vi kommer til å øke innsatsen betraktelig på dette området i tiden fremover, avslutter Bruun.