Om Usbl

Usbl er et av Norges største boligbyggelag. Helt siden 1948 har vi bygget og forvaltet boliger for våre medlemmer, og i dag bygger vi alt fra urbane leiligheter til koselige rekkehus i skogkanten. Med vår mangeårige erfaring og solide kompetanse gir vi deg den tryggheten du trenger i hverdagen og i hjemmet.

Våre verdier

Med miljø og bærekraft på agendaen

Miljøsertifisering er et av flere tiltak Usbl har satt i gang, i arbeidet med å øke vårt fokus på miljø og bærekraft både internt og eksternt.

I løpet av 2018 økte vi vårt miljøfokus, for å møte stadig økte krav og forventinger fra kunder og samarbeidspartnere. I løpet av fjoråret startet arbeidet med å bli et Miljøfyrtårn, og i desember ble hovedkontoret i Oslo godkjent. De andre kontorene i Usbl er nå i gang med å gjøre tilsvarende arbeid.

 

 

Ledergruppen i Usbl


Johan Bruun

Administrerende direktør

Irene Kristiansen

Viseadministrerende direktør

Thomas Dørum

Thomas Dørum - CFO Usbl

CFO

Knut Sannem

Direktør juridisk

Inger-Marie Aasen

HR-sjef

Andreas Berggren Eskelund

Direktør bedriftsmarked

Vera Houck

Direktør nye boliger

Hallvard Bratberg

Direktør privatmarked

Liv Krabbe Kyvåg

Direktør marked og kommunikasjon