Eksperthjelp fra fagfolk

Det er styret som er ansvarlig for borettslagets eller sameies økonomi. Vi vet at dette ansvaret kan være overveldende. Derfor kan våre rådgivere og autoriserte regnskapsførere hjelpe styrer i både tilknyttede og frittstående borettslag og sameier med å ivareta alle de årlige oppgavene. Over 1500 boligselskap har allerede trygt overlatt forretningsførselen til oss i Usbl.

Vi kan ta oss av tjenester som budsjettering og regnskapsførsel, innkreving av felleskostnader og generell rådgivning for styret om daglig drift av borettslaget eller sameiet. Våre rådgivere hjelper deg også gjerne med ulike administrative oppgaver. Vi kan bistå med likviditetsbudsjetter, følge opp forsikring av eiendommen, innhente finansieringstilbud og delta i årsmøter og generalforsamlinger. Vi skreddersyr tjenesten til ditt boligselskap og tar oss gjerne av alt fra innkalling til styremøter og protokoller til oppfølging av vedtakene.

Som kunde i Usbl får borettslaget eller sameiet også tilgang til gode rabatter på tjenester som forsikring, fellesstrøm og containerleie.

Vi tilbyr også det nettbaserte verktøyet Portalen som er utviklet for å gjøre styrearbeidet enklere og mer effektivt. Portalen lar deg blant annet behandle fakturaer og kalle inn til møter elektronisk, få oversikt over forsikringssaker og gir deg tilgang til beboerlister og ditt borettslag eller sameies regnskap og arkiv.

Interessert?
Ta kontakt!

Referanseprosjekter

Stig borettslag

Stig borettslag har de siste årene vært aktive på vedlikehold, hatt gjennomgang av diverse avtaler og lån, og bygget nytt garasjeanlegg. Borettslaget har benyttet seg av bistand fra Usbl og har hatt et godt samarbeid med prosjektledelse, regnskap, rådgiver og juridisk avdeling.

Det er betryggende for oss i styret å ha Usbl med sin kompetanse i ryggen for at vi skal kunne drifte borettslaget på best mulige måte. Styreleder Pål Jensen

Borettslaget Årvoll Øst

Borettslaget har benyttet Usbl som forretningsfører siden det var nytt i 1952, og i løpet av de siste to årene har laget gjennomgått to store prosjekter hvor Usbl har hatt rollen som prosjektleder.

Vi kan anbefale andre borettslag å benytte Usbl's tjenester. Vi har hatt god nytte av dem både i prosjektene og som forretningsfører. Styreleder Ann-Cathrin Zalachas.