Forretningsfører for borettslag og sameier

Det er styret som er ansvarlig for borettslagets eller sameiets økonomi og regnskapsføring. Vi vet at dette ansvaret kan være overveldende. Derfor kan Usbl som forretningsfører og våre rådgivere og autoriserte regnskapsførere hjelpe styrer i både borettslag og sameier med å ivareta alle de årlige oppgavene. Over 1 600 borettslag og sameier har allerede trygt overlatt ansvaret til oss som forretningsfører.

Regnskapsføring, forretningsførsel og økonomistyring

Vi kan ta oss av tjenester som budsjettering og regnskapsførsel, innkreving av felleskostnader og generell rådgivning for styret om daglig drift av borettslaget eller sameiet. Våre rådgivere hjelper deg også gjerne med andre administrative oppgaver. Med Usbl som forretningsfører får du en effektiv og trygg styring av økonomi og administrasjon i ditt borettslag eller sameie. 

Vi kan bistå med likviditetsbudsjetter, følge opp forsikring av eiendommen, innhente finansieringstilbud og delta i årsmøter og generalforsamlinger. Vi skreddersyr tjenesten til ditt borettslag eller sameie og tar oss gjerne av alt fra innkalling til styremøter og protokoller til oppfølging av vedtakene.

Fordeler for borettslag og sameier som kunde i Usbl

Som kunde i Usbl får borettslag og sameier også tilgang til gode rabatter på tjenester som forsikring, fellesstrøm og containerleie.

Vi tilbyr også det nettbaserte verktøyet Portalen som er utviklet for å gjøre styrearbeidet enklere og mer effektivt. Portalen lar deg blant annet behandle fakturaer og kalle inn til møter elektronisk, få oversikt over forsikringssaker og gir deg tilgang til beboerlister og ditt borettslag eller sameiets regnskap og arkiv. 

Forkort din vei inn til Portalen.

Styrearbeid i sameie eller borettslag?

Som styreleder eller styremedlem i borettslag eller sameie har du stort ansvar. Jobben kan også være tidkrevende. Vil du jobbe mer effektivt og ta bedre beslutninger i ditt styrearbeid? Usbl har kompetansen og erfaringen til å hjelpe deg med styrearbeidet.

Å sitte i et styre i et borettslag eller sameie betyr at du skal forholde deg til mange arbeidsoppgaver. Mye av styrearbeidet følger et årshjul, der mange faste oppgaver skjer til samme tid hvert år. Skaffer du deg en oversikt over behovene gjennom hele året, kan du planlegge styrearbeidet bedre.

Styret skal sørge for vedlikehold av borettslaget eller sameiet, og sørge for at den daglige driften av borettslaget eller sameiet ivaretas. Styret er også ansvarlig for borettslaget eller sameiets økonomi.

Rådgivning

Usbl kan bidra med rådgivning eller advokathjelp som kan løse vanskelige situasjoner for styret. Som styreleder eller styremedlem i et borettslag eller sameie kan det også være vanskelig å vite hvor du skal innhente den ekspertisen som trengs til enhver tid.

Du finner all kompetanse og bistand du trenger under samme tak hos Usbl. Er du kunde hos Usbl, er det bare å ta kontakt med din kundeansvarlig om du har spørsmål. Ønsker du tilbud på forretningsførsel, ta kontakt med salgsansvarlig Daniel Rosenberg for et uforpliktende tilbud.

 
 
 

Vedlikehold fra Usbl

Vedlikehold og oppgradering

Vi er eksperter på vedlikehold og oppgradering av bygninger og uteareal, og leverer administrative tjenester fra start til slutt i alle typer prosjekt.

Håndverks- og vaktmestertjenester fra Usbl

Vaktmestertjenester

Usbl Boservice tar seg av regelmessig tilsyn av fellesareal og uteområder, og stiller opp på oppdrag ved behov.
 

Forsikring hos Usbl

Forsikring

Vi bistår styret med oppfølging av forsikringsavtaler og forsikringssaker.

Advokatkontoret hos Usbl

Advokatkontoret i Usbl

Vi har bred kompetanse innen bolig- og eiendomsrett, og kan tilby en hyggelig pris til våre kunder og medlemmer som trenger juridisk støtte.

 

Referanser

 

Stig borettslag

Stig borettslag har de siste årene vært aktive på vedlikehold, hatt gjennomgang av diverse avtaler og lån, og bygget nytt garasjeanlegg. Borettslaget har benyttet seg av bistand fra Usbl og har hatt et godt samarbeid med prosjektledelse, regnskap, rådgiver og juridisk avdeling.

Det er betryggende for oss i styret å ha Usbl med sin kompetanse i ryggen for at vi skal kunne drifte borettslaget på best mulige måte. Styreleder Pål Jensen

Borettslaget Årvoll Øst

Borettslaget har benyttet Usbl som forretningsfører siden det var nytt i 1952, og i løpet av de siste to årene har laget gjennomgått to store prosjekter hvor Usbl har hatt rollen som prosjektleder.

Vi kan anbefale andre borettslag å benytte Usbl's tjenester. Vi har hatt god nytte av dem både i prosjektene og som forretningsfører. Styreleder Ann-Cathrin Zalachas.
 
 
Aktuelt

Usbl fikk det til å bli moro

Da borettslaget til styreleder Bente Dahl var i trøbbel, sto Usbl klar til å hjelpe. Les hele saken her